Кои сме ние?

Artstroy Group® е инвестиционно дружество, опериращо на българския пазар. Основните дейности и капитал на компанията са насочени към развитие, оценка, управление, продажба и инвестиции в компании, опериращи в различни браншове на българския и чуждестранен пазар.

„Артстрой Груп“ АД започва дейността си през 2000 година заедно със строителна фирма „Артстрой 1“ ЕООД. Въпреки икономическите подеми и спадове, фирмите бележат значителни успехи през годините и успяват да разширят дейностите си. Развивайки се не само в сферата на строителството, но и в други сектори на пазара за недвижими имоти.

С цел подобряване на управлението, оптимизиране на корпоративната си структура и удовлетворяване на нарастващите нужди на пазара „Артстрой 1“ ЕООД, бива преструктурирана и образува нови дружества, част от които е и „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД, и променя наименованието си от „Артстрой 1“ ЕООД на „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД. „Артстрой Груп“ АД става едноличен собственик на капитала на дружеството.

Прогнозирането, планирането и продажбите се извършват от Artstroy 1 Investment®. Фирмата се занимава и с инвестиционното консултиране и обработката на всички документи по сделките.

Научете още

Artstroy 1 Construction® се занимава с подробно устройствено планиране, градоустройствен дизайн и контрол върху извършване на всички дейности по реализиране на строителните проекти.

Научете още

Стратегия и Визия

Стратегия

Стратегията на Artstroy Group® за по-нататъшно развитие се основава върху инвестиции в компании без да бъдат поставяни териториални или браншови ограничения. Чрез предоставяне на необходимото за съответния бизнес: финансиране; експертна оценка; консултиране по различни правни, финансови и счетоводни въпроси; подпомaгaне на развитието; участие в ръководството и съдействие за разширяване на мрежата от полезни бизнес контакти, целта на дружеството е да придружи всеки бизнес, част от групата, по пътя му на успешно пазарно развитие.

Стратегически подход:

  • Създаване и внедряване на гарантиращи успех бизнес модели;
  • Привличане на сериозен мениджмънт с доказан опит;
  • Създаване на стабилни фирмени традиции и култура;
  • Внедряване на нови софтуерни решения за управление на комуникациите вътре и извън компаниите;
  • Създаване на лидери;
  • Осигуряване на най-добрите технически решения;
  • Създаване на условия за пълноценен растеж и реализация на всяко едно дружество, служител и звено;
  • Утвърждаване водещата роля на пазара и спомагане за развитие на бранша.

Визия

Визията на Artstroy Group® е да разшири портфолиото си от инвестиции като минимизира рисковете, вземайки участие в бизнеси с най-висок потенциал за успех. Дружеството гарантира лоялно партньорство, прозрачни политики и иновативни управленски практики. Гаранция за това е оповаването на ясни ценности и стабилни стълбове на успех! Artstroy Group® се стреми да наложи тенденции, да бъде сред първите във всеки сектор, в който навлиза.

Прокарвайки нови тенденции, иновативни бизнес модели, градейки стабилни структури и силни корпоративни традиции, дружеството цели да разшири инвестициите си и на чужди пазари. Лидерство във всеки бранш е основната цел и визия на Artstroy Group®. Динамика, новаторство и унификацията на работните процеси са сред основните цели и формират визията за бъдещото развитие на дружеството.

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информация Приемам