За ARTSTROY GROUP

 “Артстрой Груп” е инвестиционно дружество, опериращо на българския пазар. Започва дейността си през 2000 година заедно със строителна фирма  „Артстрой 1“ ЕООД. Въпреки икономическите подеми и спадове, фирмите бележат значителни успехи през последните години и успяват да разширят дейностите си. Развивайки се не само в сферата на строителството, но и в други сектори на пазара за недвижими имоти. С цел подобряване на управлението, оптимизиране на корпоративната си структура и удовлетворяване на  нарастващите нужди на пазара Артстрой 1“ ЕООД, бива преструктурирана и образува  2 нови дружества– „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД, и „Артстрой Фасилитис“ ЕООД и променя наименованието си от Артстрой 1“ ЕООД на „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД. „Артстрой Груп“ АД става едноличен собственик на капитала на трите дружества. Основните дейности и капитал на „Артстрой Груп“ АД са насочени към развитие, оценка, управление, продажба и инвестиции в компании, опериращи в различни браншове на българския и чуждестранен пазар.

Инвестиции

Прогнозирането, планирането и продажбите се извършват от „Artstroy 1 Investment“. Фирмата се занимава и с инвестиционното консултиране и обработката на всички документи по сделките.

Посетете сайта

Фирмата се занимава с подробно устройствено планиране, градоустройствен дизайн и контрол върху извършване на всички дейности по реализиране на строителните проекти.

Посетете сайта

„Artstroy Facilities“ отговаря за цялостното обслужване, почистване и поддръжка на общите части на частните имоти, както и всички дейности по съхраняване на инфраструктурата и цялостен интериорен дизайн.

Посетете сайта

„Boutique Interiors” предлага цялостно интериорно проектиране на жилищни и обществени пространства. Ангажира се с пълния процес по изготвянето и реализирането на интериорния дизайн.

Посетете сайта

Новини

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информация Приемам

Warning: Module 'intl' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'mysqli' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'pdo_mysql' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'PDO' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'pdo_sqlite' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'gd' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'soap' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'tidy' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'zip' already loaded in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'zlib.so' (tried: /opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so (/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so.so (/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0