„Артстрой Груп“ АД е член на Британско-българската бизнес асоциация (БББА). Членството в сдружението бе защитено от управителя на компанията „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД инж. Венцислав Кръстев. 

БББА е форум, чрез който дружеството може да споделя опит и същевременно да черпи ноу-хау от успешно развити британски компании. Асоциацията стартира своята дейност през януари 2015 г., с пълната подкрепа на Британското посолство в София и на Българското посолство в Лондон.

Към момента членовете й са над 100, представящи всички аспекти на британския и българския бизнес. 

БББА спомага за увеличаване на търговската и инвестиционна активност между Великобритания и България, улесняване на бизнес отношенията, икономическото развитие и обмен на знания в полза на двете държави.

БББА подкрепя и представлява интересите на членовете в отношенията им с британските и българските власти, с икономическите агенции, фирмите, държавните институции и неправителствените организации.

Для нормального функционирования сайта мы используем небольшие файлы данных, называемые куки. Дополнительная информация Я понимаю