„Артстрой 1 Кънстракшън“ е част от Иноцентър България     Компанията „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД е част от Иноцентър България, иновативна общност от участници в подкрепа на дигитализацията на индустриалните предприятия в страната. Основна мисия е превръщането им в компании от типа Индустрия 4.0 чрез подобряване на капацитета за иновативни бизнес и производствени процеси, продукти или услуги. 

     Мотивът на фирмата да стане участник в мрежата на Иноцентър България е стремежът към постоянно развитие, взаимодействие и трансфер на ноу-хау, за да може да създава по-добра среда на живот за хората. В динамичния ни дигитален свят е важно бизнесът да бъде отворен, гъвкав и адаптивен към навлизащите промени. Свързването на уникалните човешки качества с безграничните възможности на технологиите довеждат до откриването на нови хоризонти.

     Дигитализацията има реално приложение в строителството. С нейна помощ сме способни да създаваме невероятни проекти и да ги усъвършенстваме. Тя създава условията за експерименти със строителния образ, спомага при взимането на по-правилни решения и предвижда евентуални заплахи при изграждането на сградите. 

     Натрупаните знания и опит на управленския състав през годините са в основата на успешното развитие на „Артстрой Груп“ АД. Освен разширяването на дейностите, паралелно с това установява стабилни фирмени традиции и културна идентичност. От своя страна, като работодател дружеството не спира да предприема промени, за да изгради една по-добра среда на работа за своите екипи. Компаниите, които дружеството управлява, не спират да обменят добри практики с други организации, да подобряват отношенията си с клиентите, вътрешните процеси, бизнес моделите и дигиталната култура на своите специалисти. 


Повече за Иноцентър България, прочетете тук: https://www.innocenter.bg 

Для нормального функционирования сайта мы используем небольшие файлы данных, называемые куки. Дополнительная информация Я понимаю

Warning: Module 'intl' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'mysqli' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'pdo_mysql' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'PDO' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'pdo_sqlite' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'gd' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'soap' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'tidy' already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module 'zip' already loaded in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'zlib.so' (tried: /opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so (/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so.so (/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules/zlib.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0