На проведено заседание на Управителния съвет на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в началото на м. юни членството на „Арстрой Груп“ АД бе одобрено.

   ГБИТК е единствената двустранна търговска камара в България, която е възникнала в резултат на междуправителствено споразумение. Тя е най-голямата двустранна бизнес организация в страната с 550 членове. Германия остава най-големият чуждестранен пазар за реализация на български продукти и услуги. По отношение на чуждестранните директни инвестиции в България Германия заема едно от първите места като стратегически важен инвеститор. 

   С членството си „Артстрой Груп“ АД става част от една общност на утвърдени компании и получава възможност да допринася за подобряване на рамковите условия и за развитието на икономическия живот в двете страни. 

For a normal site functioning, we use small files called cookies. More info Got it