За Artstroy Group

  „Артстрой Груп“ АД е българско акционерно дружество със седалище Бургас, България. Започва дейността си през 2000 година заедно със строителна фирма  „Артстрой 1“ ЕООД. Въпреки световната икономическа криза през 2007-2008 година, фирмата запазва придобитите пазарни позиции, бележи успехи, разширява дейността си и се развива не само в строителството, но и в други ниши на пазара за недвижими имоти. Натрупаните знания и опит на управленския състав, стоят в основата на успешното развитие на дружеството на българския пазар, като освен разширяването на дейността на компанията, паралелно с това се установяват стабилни фирмени традиции и културна идентичност. След годините на успешен растеж, компанията търпи структурни промени. С цел подобряване на управлението, оптимизиране на корпоративната си структура и удовлетворяване на  нарастващите нужди на пазара Артстрой 1“ ЕООД, бива преструктурирана и образува  2 нови дружества– „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД, „Артстрой Фасилитис“ ЕООДАртстрой 1“ ЕООД променя наименованието си на „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД. „Артстрой Груп“ АД става едноличен собственик на капитала на трите дружества. 

Преструктурираните компании са в различните етапи на жизнения цикъл на бизнес сектора недвижими имоти:

 • покупка на земя;
 • създаване на проект за изграждане на продукти /недвижими имоти – апартаменти, къщи, офиси/ ;
 • изграждане на обекта/проекта - строителство;
 • продажба на недвижимите имоти;
 • цялостно интериорно проектиране на жилищните и обществени пространства;
 • управление на продадените недвижими имоти - фасилити и пропърти мениджмънт.

Основни дейности на „Артстрой Груп“ АД :

 • Разширяване на портфолиото си от инвестиции чрез придобиване на български и чуждестранни дружества;

 • Оценка и управление на дружествата, в които има контролно участие;Artstroy Group

История

 • 2017 г.
 •  2017 г. юни
 • 2000 г.
 • 2000 г.

Председател на СД

С дългогодишния си опит и прозрение, председател на дружеството е:

ГАЛЯ ДИМИТРОВА

Заместник-председател: 
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ


Членове на СД

ГАЛЯ ДИМИТРОВАДИМИТЪР ДИМИТРОВДЕАН ДАЧЕВ


Одитен комитет


Стратегия и визия

СТРАТЕГИЯ:

Стратегията на „Артстрой Груп“ за по-нататъшно развитие се основава върху инвестиции в компании без да бъдат поставяни териториални или браншови ограничения. Чрез предоставяне на необходимото за съответния бизнес: финансиране; експертна оценка; консултиране по различни правни, финансови и счетоводни въпроси; подпомaгaне на развитието; участие в ръководството и съдействие за разширяване на мрежата от полезни бизнес контакти, целта на дружеството е да придружи всеки бизнес, част от групата, по пътя му на успешно пазарно развитие. 

Стратегически подход:

•    Създаване и внедряване на гарантиращи успех бизнес модели;
•    Привличане на сериозен мениджмънт с доказан опит;
•    Създаване на стабилни фирмени традиции и култура; 
•    Внедряване на нови софтуерни решения за управление на комуникациите вътре и извън компаниите;
•    Създаване на лидери;
•    Осигуряване на най-добрите технически решения;
•    Създаване на условия за пълноценен растеж и реализация на всяко едно дружество, служител и звено;
•    Утвърждаване водещата роля на пазара и спомагане за развитие на бранша.

 

ВИЗИЯ

  Визията на „Артстрой Груп“ АД е да разшири портфолиото си от инвестиции като минимизира рисковете, вземайки участие в бизнеси с най-висок потенциал за успех. Дружеството гарантира лоялно партньорство, прозрачни политики и иновативни управленски практики. Гаранция за това е оповаването на ясни ценности и стабилни стълбове на успех! „Артстрой Груп“ се стреми да наложи тенденции, да бъде сред първите във всеки сектор, в който навлиза. 


  Прокарвайки нови тенденции, иновативни бизнес модели, градейки стабилни структури и силни корпоративни традиции, дружеството цели да разшири инвестициите си и на чужди пазари. Лидерство във всеки бранш е основната цел и визия на „Артстрой Груп“. Динамика, новаторство и унификацията на работните процеси са сред основните цели и формират визията за бъдещото развитие на дружеството.


Сертификати и награди

    

   

  

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информация Приемам