Компания „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД, част от „Артстрой Груп“, инвестира във внедряването на софтуер от ново поколение за управление на връзките с клиенти – CRM (Customer Relationship Management): Microsoft Dynamics 365 for Sales, надграден със специализираното решение за маркетинг автоматизация ClickDimensions.


  Внедрената CRM система от партньорите ни от „ФТС България“ е съобразена със спецификите на бизнеса на инвестиоционната ни компания и цели постигането на по-ефективна комуникация, както с настоящите и потенциални клиенти, така и между отделите в самата компания. Чрез ролево базирани екрани, автоматизирани работни потоци се намалява „пропастта“ между маркетинга и продажбите и по-лесно се дефинират ясни бизнес стратегии. Сред целите са и натрупването на необходимата информация за потенциалните и настоящи клиентите на компанията за идентифициране на нуждите им, както и за определяне на етапа на клиента в т.нар „customer journey”, за да се отговори в максимална степен на желанията им. Резултат е постигането на  най-добрите маркетингови и търговски решения, които да помогнат и за увеличаване на продажбите на компанията.


  CRM решението е базирано в облака и подпомага търговците на компанията в усилията им да идентифицират по-лесно потенциалните клиенти готови за покупка, да изграждат доверие сред клиентите си и да повишават броя на възможните сделки, оферирайки релевантни предложения в точния момент.


    Благодарение на специализираната систтема за маркетинг автоматизация ClickDimensions, маркетинг екипът на компанията разполага с автоматизация и персонализация на e-mail маркетинга, прецизно проследяване на дейностите на потенциалните клиенти, измерване на нивото на заинтересованост на потенциалните клиенти,  възможности за дългосрочни, автоматизирани маркетинг кампании, търсене на информация за потенциалните клиенти в социалните мрежи,  създаване на проучвания, промо страници, регистрационни форми, интеграция с външни системи, например, за провеждане на уебинар и др.


  С помощта на двете решения „Артстрой 1 Инвестмънт“ ще подобри контрола, сигурността на данните на своите настоящи и потенциални клиенти и ще улесни колаборацията между екипите в отделите си. Всички служители могат да работят едновременно в системата, като информацията се съхранява в облака и всеки има достъп в реално време до една и съща информация. Това значително увеличава гъвкавостта и бързината в работата, не позволява загубата на информация и спомага за ефективността на дейностите в организацията.
В дигиталното време, в което живеем, информационните технологии не само са неразделна част от ежедневието ни, но и отдавна са навлезли в света на бизнеса. Като иновативна компания, която полага усилия да предложи най-добрите услуги и условия  на своите клиенти, „Артстрой 1 Инвестмънт“ избира да работи с инoвативни софтуерни продукти, които да гарантират необходимото високо качество на обслужване и комуникация.

 

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информация Приемам