„Артстрой Груп“ стана член на Българската стопанска камара

От днес акционерно дружество „Артстрой Груп“ официално е член на Българската стопанска камара (БСК) – съюз на българския бизнес. 

На заседание на Управителния съвет на БСК от 23 януари 2019 г., в присъствие на управителя на компанията „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД инж. Венцислав Кръстев, се взе решение за приемане на „Артстрой Груп“ АД в организацията. 

„Артстрой Груп“ - член на БСК

Членството на „Артстрой Груп“ АД ще позволи на всички компании, които дружеството управлява – „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД, „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД, „Артстрой Фасилитис“ ЕООД, да бъдат част от развитата структура на БСК - повече от 120 браншови организации, покриващи целия спектър на икономиката и мрежа от регионални и общински организации. 

Като пълноправен член на БСК, „Артстрой Груп“ АД получава възможността да внася своите предложения и да участва при определяне на стратегии за подобряване на законодателството и административната практика в полза на бизнес средата в строителния бранш. БСК експертно защитава предложенията  пред компетентните институции на изпълнителната и законодателната власт чрез органите за социално партньорство на национално, европейско и международно ниво. 

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е учредена през 1980 г. Утвърдена е като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика. Тя е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво.

БСК има подписани договори за сътрудничество с над 70 национални работодателски и бизнес организации от развитите страни в Европа, Азия, Америка и Африка.

Снимки: БСК

Галерия

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информация Приемам