Лого Артстрой Груп&Омегасофт  - Омекс 200

 „Артстрой Груп“ интегрира универсален иновативен софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения - Омекс® 2000. Софтуерът е с въведена възможност за контрол върху обработването на лични данни, в съответствие с всички изискванията за защита на личните данни съгласно GDPR, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.

   Омекс® 2000 е продукт на „ОмегаСофт“, компания специализирана в развитието на иновативни софтуери в областта на управление на човешкия капитал. Софтуерът се поддържа в съответствие с промените в трудовото и социалното законодателство на Република България и е модифициран спрямо специфичните нужди, предпочитанията и изискванията за работа в дружеството „Артстрой Груп“ и компаниите, които са част от него.
Целта на внедряването на системата е да бъде постигната по-висока ефективност в процесите на работа, да се повиши производителността и да се осигури максимална защита на трансфера на данните в и между компаниите, част от портфолиото на „Артстрой Груп“.

   Омекс® 2000 работи с различни системи на отчитане и заплащане на труда - сумирано изчисляване на работното време, заплащане на базата на графици, сделно заплащане и др. Иновативният софтуер позволява извършването на множество операции с точност и бързина на обработка, извършва пресмятане на обезщетения, провизиране на годишен отпуск, отразяване на промени в работните заплати, разпределението на целеви награди, премии, индексации и компенсации за минали периоди и др. Чрез Омекс® 2000 разполагането на всички компоненти могат да бъдат на един компютър или да се разпределят на отделни машини.

   Системата предоставя богата гама възможности за вход/изход на данни от и към други системи, извършва автоматизирани връзки с най-популярните счетоводни и банкови системи, предоставя възможност за генериране и изпращане на електронни документи, за импорт на различни данни, експорт на данни към Microsoft Office – текстови файлове, таблични справки и др.
Стремежът на акционерно дружество „Артстрой Груп“ е да въвежда най-ново поколение софтуери, за да се улеснят и оптимизират бизнес процесите във всичките му компании. 

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информация Приемам