Artstroy Group, включително и компаниите, които управлява, са регистрирани и сертифицирани от Патентното ведомство на Република България. По този начин марките на фирмите  Artstroy Group, Artstroy 1 Investment, Artstroy 1 Construction, Artstroy Facilities, Boutique Interiors, както и затворен комплекс Diamond Beach са защитени. Компаниите имат пълните права и контрол за начина на използването им.

Законът разглежда търговската марка като форма на собственост. Правото върху марка предоставя изключителни права на собственика да се разпорежда с нея и да забранява на трети лица да я използват без неговото съгласие. Регистрираната марка закриля идентичността на компанията от неправомерна употреба от трети лица. Един от най-ценните активи на всеки бизнес е именно неговата марка, чрез която изгражда своя собствена репутация и се отличават от останалите фирми, стоки, услуги.

Патентното ведомство на страната ни е национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриална собственост. Тя е вид интелектуална собственост, в която основен обект на закрила са изобретения, полезни модели на работа, марки, означения, фирмени наименования и др. 
 

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информация Приемам