„Артстрой Фасилитис“ внедри  специализиран софтуер - ProPMS

  „Артстрой Фасилитис“ ЕООД инвестира във внедряването на специализиран софтуер за пропърти и фасилити мениджмънт - ProPMS. Чрез използването на уеб базирания софтуер се цели да се повиши качеството на работа, свързано с финансовите, комуникационни и аналитични процеси във фирмата. Софтуерна компания LLV Technology Ltd.  разработи и спомогна за внедряването на специализирания софтуер в „Артстрой Фасилити“ ЕООД. За да отговори на специфичните бизнес нужди, софтуерът е персонализиран и съобразен с изискванията и бизнес моделите в компанията. 


  Прилагането на иновативния софтуер спомогна за подобряването на процесите в „Артстрой Фасилитис“ при поддръжка и мениджмънт, бе създадена единна картотека за отделните клиенти, сгради, съоръжения, ефективно се управляват взаимоотношенията с клиентите, отчетността, прогнозирането, планирането и другите свързани бизнес операции.
Софтуерът е мощен инструмент  за осъществяване на синхронизация на процесите, което до голяма степен е определящ фактор за високото качество на услугите, които „Артстрой Фасилитис“ предлага на своите клиенти. 

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информация Приемам