Общи събрания


Кредитен рейтинг


Внедрени системи за управление и партньори

ProPMS - софтуер за пропърти и фасилити мениджмънт:ProPMS - софтуер за пропърти и фасилити мениджмънт    

Интегрирана система за цялостна счетоводна отчетност:Софтсистем

 
Внедрени системи за управление:
Click Dimensions - Marketing Automation Software Solution
CRM: Microsoft Dynamics 365 for Sales
Hotel Management Software:hotel management software
Омекс® 2000 - Интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения:
Омекс® 2000 - Интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения
RIGCERT CERTIFICATION BODY - ISO 14001:2015; ISO 9001:2015; ISO 45001:2018
RIG CERT - rigcert.org 
За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информация Приемам